Jdi na obsah Jdi na menu

Často kladené otázky ke členství v FAČR

Často kladené dotazy a odpovědi na

FAČR je změna názvu ČMFS a teda nástupnická organizace a tím přebírá všechny členy a kluby také, pokud jsem byl členem a i náš klub ČMFS tak jsme automaticky členy FAČRu.Takže není důvod se přihlašovat. Luboš Prokop / 15.1.2012

Se změnou názvu byly ve stanovách přijaty změny především týkající se členství. Vaše právní dedukce je bohužel chybná.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den. Ve fotbale působím jako aktivní hráč i rozhodčí. Jakým způsobem mám přihlášku podat ? Přes klub, nebo jako jednotlivec ? Děkuji Martin / 15.1.2012

 

To je zcela na Vaší úvaze. Přes klub je to jednodušší s tím, že administrativu platby provádí kub, ale do budoucna budete za úhradu stejně odpovědný Vy.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Když se zaregistruji tak budu členem to mi je celkem jasný, ale když pak ukončím kariéru a nebudu chtít mít s FAČR nic společného ani jako hráč a ani jako člen. Jak a kdy dát výpověď. Jaká je výpověďní doba....nejsem totiž dojná kráva ;-) Petr / 15.1.2012

 

Článek 5 odst. 1 Stanov vymezuje jakým způsobem členství fyzických osob-jednotlivců zaniká. Pokud pomineme formální stránku věci, pak zjednodušeně řečeno v okamžiku kdy nebudete chtít uhradit příspěvek de facto dáváte najevo svůj projev vůle, že členem nadále být nechcete. To je poměrně jednoduché.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovy FA ČR definují členství jak pro fyzické osoby tak pro kluby - občanská sdružení. Vše, co jsem si až dosud přečetl na těchto stránkách (snad jsem nic nepřehlédl) se týká členství fyzických osob (zjednodušeně: hráčů). Jak je to s členstvím klubů dle čl. 3 stanov: jsou stávající, aktivně hrající kluby automaticky členy FA nebo se předpokládá, že i kluby musí o své členství požádat? U členství fyzických osob se totiž říká, že členství může vzniknout "... prostřednictvím členského klubu, jehož je členem." Výklad této věty mě vede k doměnce, že kluby automaticky členy FA jsou. Jinak by skrze sebe nemohly registrovat fyzické osoby. Je moje doměnka správná? Nosek Libor / 9.1.2012

 

U právnických osob- stávajících členů FAČR je zásadní poslední věta čl. 32 odst. 2 nových stanov FAČR která zní: "Členství právnických osob vzniklé dle dosavadních stanov zůstává v platnosti". Takže všechny dosavadní členské kluby jsou členy i podle nových stanov a Vaše domněnka je správná.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kdo bude provádět v příští sezóně kontrolu členství vůči zápisu? To se předpokládá, že v každé kabině rozhodčích bude PC s přístupem na internet. 2. Členství v FAČR je termínované kalendářním rokem, oproti tomu přestupy a hostování jsou limitovány soutěžním ročníkem. Nebude v tom rozpor? Šrajer / 9.1.2012

 

Kontrolu přímo vůči zápisu nemusí provádět nikdo. Ale bude odpovědností klubů, aby do zápisu uváděli pouze takového hráče (či ostatní příslušníky družstev) , kteří naplňují podmínku členství, což si bude každý moci ověřit. Nesplnění podmínky členství s sebou přinese následně sportovně technické či disciplinární důsledky. Přestupy a hostování nemají na členství jako institut žádný vliv. Je potřeba si uvědomit, že i hráči jako členi budou identifikovatelní podle svého ID- nezastupitelného identifikačního kódu. Tento kód bude do budoucna oním nezaměnitelným identifikačním znakem pro každou konkrétní fyzickou osobu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Máme trenéra, který je registrovaným hráčem v Čechách, ale trénuje u nás na Moravě. Může jít za člena FAČR pod naším klubem, nebo musí kontaktovat mateřský klub, a nebo má vstoupit do FAČR samostatně? jiri berkovec / 9.1.2012

 

Pokud je registrovaným a aktivním hráčem v Čechách, měl by se přihlásit prostřednictvím svého klubu, nicméně kdyby v rámci asociace vykonával pouze trenérskou činnost, ideální by bylo, aby se přihlásil samostatně.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den,když mám e-mail malými písmeny,vadí když ten e-mail tedy bude vyplněn malými písmeny? Patrik / 7.1.2012

Z hlediska následného zapracování dat do systému je vhodné vyplňovat údaje velkým písmem - dle vzoru. E-mailové účty neroznávají malé a velké znaky. Nicméně nejde o žádnou závažnou chybu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinné pro platnost přihlášky jsou všechny údaje v ní obsažené vyjma tzv.kontaktních údajů (telefon,e-mail),které jsou podle čl.1 odst.3 Směrnice FAČR o ochraně osobních údajů dobrovolné a jejichž absence nezakládá neplatnost přihlášky. Ale na přihlášce je uvedeno: Uveďte nejméně jeden z těchto dvou údajů (telefon nebo e-mail),jinak je přihláška neplastná. Tak jak toto máme chápat. Děkuji za odpověď. Vejvoda Jan-TJ Slatina Vejvoda Jan / 5.1.2012

 

Šlo o chybu v textech přihlášky, která byla opravená. Za to se omlouváme.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V jedné z odpovědí uvádíte, že registrační průkazy budou ještě platné pro rok 2012-2013. Z Vaši opovědi rozumím, že pak už platné nebudou pokud hráč nebude členem FAČR. To se potom hráč může zaregistrovat kde chce? Děkuji za info. S pozdravem Milan Plíšek sekretář SK Mondi štětí Milan Plíšek / 5.1.2012

 

Jak to bude s registračními hráčskými průkazy po sezóně 2012-2013 není ještě zcela úplně jasné. Jistotou je, že pro soutěžní ročník 2012/2013 se bude hrát podle registračních průkazů. Rozdíl mezi hráčskou a členskou evidencí byl již vysvětlován několikrát.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den pokud dobře chápu členství v FAČR tak 1.od 1.7.2012 musí každý hráč ,který zasáhne do mistrovského utkání být členem FAČR.2. Pro jarní část se bere platnost členství do 30.6.2012 a nemá to na klub ani hráče žádné disciplinární důsledky pokud ještě v této době nebude hráč,funkcionář,atd.členem FAČR.3.Pokud hráč dlouhodobě nehraje (mimo ČR pracovně) nebo nechce hrát za klub. Klub o zmiňovaného hráče nemůže bez finanční háhrady bez vyrovnání získat jiný byť hráč není registrován v FAČR. Děkuji za odpověď J.Soudný Jiří Soudný / 5.1.2012

1. Chápete to správně.

2.Ano, žádné disciplinární důsledky to pro jarní část nemá, i když takový hráč je členem FAČR podle starých stanov, ale toto členství pro svoji "právní nedokonalost" se mění na členství založené podle nových stanov.

3. Několikrát zodpovězený dotaz- je rozdíl mezi hráčskou a členskou databází. Přestupy, tedy změny hráčské registrace, se řídí přestupními řády a registračním řádem. Takže obavy o nevyrovnání se nemusíte mít.

Dobrý den, předpokládám, že číslo telefonu a e-mail jsou nepovinné údaje a nemusí být vyplněny. Mohou se hráči, kteří jsou na hostování a nechtějí absolvovat cestu za svým mateřským klubem, registrovat sami a nikoliv prostřednictvím klubů? Radek Klepal / 4.1.2012

 

Ano, telefon a e-mail jsou nepovinné -doplňkové údaje a nemusí být nutně vyplněny. Na druhou stranu je přece normální, aby ve 21. století měla asociace možnost se svými členy nějakou formou komunikovat. Z těchto dotazů plyne obava, že něco bude zneužito, či že členové budou nadmíru obtěžováni. Asociaci není znám jediný konkrétní případ, kdyby k něčemu takovému došlo, byť osobní údaje všichni poskytovali i v minulosti. Naopak je to třeba vnímat jako možnost komunikace ku prospěchu věci samé. Velmi intenzivně se uvažuje o tzv. členských kartách na základě členství a ty poté poskytnou každému členu určité výhody. Ale asociace, či její partneři jejím prostřednictvím by měla se svými členy umět komunikovat přímo, samozřejmě za situace dodržení všech zákonných ustanovení. Je třeba postupovat v souladu s metodickým pokynem. Hráč na hostování by měl v 99% být zároveň členem mateřského klubu a proto by tu "cestu" absolvovat měl. Je třeba si uvědomit, že se člen nebude muset opakovaně přihlašovat každý rok, pouze si každý rok bude muset plnit povinnost hradit členský příspěvek. A to po přidělení ID bude poté zcela jednoduché.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den, bude FAČR zasílat oddílům za rok 2012 i nějaké finanční příspěvky,tak jak to bylo u ČSTV,dle počtu členů??? Král / 4.1.2012

I v roce 2012 by se měli zasílat finanční prostředky především na činnost družstev mládeže podle klíče odsouhlaseného Valnou hromadou a v podobném režimu jako v roce 2011. Nejde tedy přesně o počet členů, ale o počet mládežnických družstev a úroveň soutěží, kterých se tato družstva účastní.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neuvažuje se o sjednocení tiskopisů : Přihláška k registraci a Přihláška za člena FAČR pro nového hráče, který stejně musí být člen FAČR. Posílat jeden tiskopis, fotografii, členský příspěvek na jedno kontaktní místo. Nebo to budou i nadále v tomto případě dva procesy? Jiří Berkovec / 4.1.2012

Je to otázka budoucnosti, o které se však intenzivně vede diskuse. Nicméně prvotně je třeba vytvořit členskou databázi a z ní vyjít. Znovu je třeba upozornit, že členy FAČR nejsou jen hráči.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak postupovat v případě hráče, který je registrovaný v našem klubu a přes nesouhlas klubu odešel do zahraničí? Teď nám nepodepíše přihlášku za člena FAČR a až se vrátí ze zahraničí bude volným hráčem? Petr Štych / 3.1.2012

Kdyby se chtěl do vrátit ze zahraničí hráč, který odešel přes nesouhlas mateřského klubu, musí se jako hráč opětovně vrátit do mateřského klubu. Již poněkolikáté opakujeme, že je třeba odlišovat členskou databázi a hráčskou databázi. Ovšem i takový hráč, pokud bude chtít v rámci FAČR jako hráč pokračovat se bude muset přihlásit za člena a zaplatit členský příspěvek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den,chci se zeptat,jaký budu platit poplatek či jakou mám vyplnit přihlášku? Jsem vedoucí mužstva dorostu jednoho klubu a také dělám rozhodčího OFS. Miloš Franc / 3.1.2012

To je na Vaší úvaze, zda se přihlásíte prostřednictvím kubu, jehož jste členem a kde vykonáváte funkci vedoucího nebo se přihlásíte individuálně. Poplatek zaplatíte ve výši 50 Kč,-, i kdybyste v rámci asociace vykonával i další funkce.

Dobrý den, rád bych se zeptal, jak to bude s RP. Budou se vydávat nové, nebo se bude hrát na stávající? Jak se budou kontrolovat ostatní činovníci uvedeni v zápisech o utkání? Pokud zastávám funkci vedoucího družstva a chci po této sezóně končit, musím se též přihlašovat za člena? Děkuji za odpověď. František Lípa / 3.1.2012

Pokud jde o RP, nic se v této chvíli nemění. Kontrola u ostatních činovníků uvedených v zápise bude obdobná jako u hráčů, tedy podle přiděleného ID- nezastupitelného identifikačního kódu. Pokud nechcete působit dále v žádné funkci, přihlašovat se nemusíte, ale byla by to určitě škoda.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Už někoho napadlo, že taky někteří rodiče nemusí požadovanou částku zaplatit, když bude každý rok růst. Snahou asociace je asi odradit rodiče. Při dnešné finanční situaci některých rodin bude muset stejně poplatek zaplatit klub, když bude chtít aby děti hrály. Takže peníze na mládež opět " sežere " PRAHA. Pavel / 3.1.2012

Ale tak to přece není. Jestli se někomu zdá 100 Kč,- za rok na dítě, které chce hrát fotbal vysoká částka, tak je to spíše smutné. Jestliže byl v letošním roce fotbal vyhlášen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nejúspěšnějším kolektivním sportem v ČR, pak by tu měla být na místě spíše hrdost,že jsem právoplatným členem takové organizace. Je to spíše otázka toho, jak situaci chce kdo vnímat. Hlavním důvodem vzniku členství je zavést řád a vědět, kolik nás skutečně je.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předseda nám nepotvrdí přihlášku, protože nechce aby jsme byly členové klubu kvůli tomu aby nestratil rozhodování v klubu. Máme si teda sami podat individuální přihlášku jednotlivce? Jedná se o hráče i trenéry... Petr / 3.1.2012

No to je zajímavá situace a z ní vyplývající dotaz. Tady by se asi chtělo na předsedovu "rozhodovací moc" podívat-:) Pokud by jste skutečně nebyli členy klubu ve kterém jako hráči či trenéři působíte, pak je samozřejmě možné individuální přihlášku podat, nicméně hráči jsou stále registrováni v klubu na základě jejich hráčské registrace. Ale i ve vašem případě by se mělo nalézt rozumné řešení a i předseda by měl některé věci pochopit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ještě jeden dotaz prosím,jako snad jeden z mála týmů v republice máme pouze mládeš nikoliv dospělé, hráče dospělé co máme na hostování po různých oddílech,musíme také zapsat že ano? Jiří Kubíček,TJ Sokol Mack / 2.1.2012

Pokud nechcete soutěže dospělých hrát,pak asi nemá úplnou logiku, abyste takové členy měli a můžete se dohodnout v průběhu jarní části sezony na jejich přestupu. Je to ale na uvážení hráčů samých, protože oni mají primárně tu povinnost přihlásit se za člena. V opačném případě, pokud jsou skutečně členy Vašeho klubu a respektují Vaše vnitřní předpisy, tak by se měli přihlásit Vaším prostřednictvím.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak to bude s přihlášením člena po 29.2 2012.To už se během roku nemůže nikdo jiný přihlásit. Miroslav / 2.1.2012

Samozřejmě, že může, nicméně již několikrát bylo vysvětleno proč je daná lhůta 29.2.2012.Aby bylo možno databázi vytvořit, k tomu je třeba také určitý časový prostor.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Během měsíce února a března budeme registrovat nové elévy. Musíme vyplňovat oba formuláře, tj. Přihláška k registraci a Členství ve FAČR ? Ing. Petr Reichl / 2.1.2012

Ano, budete muset vyplnit oba formuláře. Jak již bylo uváděno, členská databáze a hráčská databáze jsou odlišné, byť se do určité míry překrývají.

Dobrý den , chci se zeptat zda je nutné registrovat do FAČR hráče kteří tuto sezonu končí a již nemají zájem vstoupit do FAČR, lze tedy tuto sezonu do 30.6.2012 dohrát bez přihlášení a sankcí ze strany FAČR ? Petr Weiss / 2.1.2012

Pokud takoví hráči skutečně nebudou chtít dále v hráčské činnosti pokračovat, tak se přihlásit za člena nemusí, neboť členství fyzických osob vzniklé podle předešlých stanov zaniká až k 30.6. 2012. Žádné sankce by tedy nebyly uplatňovány.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zatím nemáme mládežnické mužstvo,ale do nového soutěžního ročníku 2012/13 seženeme-li dostatek dětí je chceme přihlasit,kdy je máme zalegistrovat za členy FAČR/v momentě s přihláškou do soutěže v červnu/ Jindřich Svoboda / 2.1.2012

Přihlásit nové členy, tedy takové fyzické osoby, které nejsou s fotbalovou asociací v žádném vztahu, lze kdykoli jedním ze způsobů pro vznik členství jednotlivců. Zjednodušeně řečeno čím dříve, tím lépe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bude se nějak měnit členství při přestupech hráčů, když budou do FaČR vstupovat prostřednictvím klubu? Počítám, že kontrola členství při změnách klubů bude plně v kompetenci klubu. Širůček Josef / 1.1.2012

Členství ve FAČR se měnit nebude. Jde o to, že členství v asociaci vzniká i prostřednictvím členského klubu, jehož je jednotlivec - hráč členem. Členství ve FAČR může být tímto způsobem založeno. Pokud takový hráč přestoupí, jeho členství ve FAČR nezaniká, ale může zaniknout jeho členství v klubu jehož byl členem. Logické by bylo, aby se stal nově členem nového klubu kam přestupuje, nebo aby byl jen registrovaným hráčem tohoto klubu. Ale to už je na úvaze každého jednotlivce, klidně může být i členem obou klubů. Je třeba opětovně zdůraznit, že je třeba odlišit členství v klubu a členství ve fotbalové asociaci a členství v asociaci a hráčskou registraci v asociaci.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Může se hráč zaregistrovat sám, jako fyzická osoba, protože neví, v jakém klubu bude v dubnu hrát? Nebo musí být vždy prostřednictvím klubu. Jak prokáže pak v klubu, že už je členem a klub nemusí nic vyřizovat. To budou další průkazy? Tyto se pak budou kontrolovat v utkáních nebo se budou kontrolovat zápisy o utkáních? Pozná se pak, že hráč je registrován individuálně? Jirka / 1.1.2012

Je otázkou jestli hráč v nějakém klubu již není registrován. Založit členství formou přihlášky může udělat, ale to nic nemění na jeho registraci za klub. V případě jeho zájmu o "angažmá" v jiném klubu se bude muset řídit přestupními řády. Žádné další hráčské průkazy se vydávat nebudou. Už poněkolikáté je třeba zdůraznit, že hráčská registrace je odlišná od členství - tedy členské registrace na základě přihlášky za člena.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bude možné podat podat přihlášku za člena FAČR po termíu 29.2.2012. Např v případech obnovení činnosti hráčů, funkcionářů, apod., kteří momentálně nejsou ve fotbale aktivní ? Švihálek Miroslav / 30.12.2011

Proč termín 29.2.2012 - na to již bylo také reagováno. Ale samozřejmě i po tomto termínu bude možno přihlášky podávat.

Někteří trenéři nechtějí uvádět do přihlášky rodné číslo, bojí se zneužití. Co s tím uděláte? Pavel Prokeš / 30.12.2011

Je třeba připomenout Směrnici FAČR o ochraně osobních údajů a odkázat na její znění. Směrnice je součástí souboru předpisů FAČR.

Musíme platit členské příspěvky i v případě, že jsme sdruženi v ČOS kde členské přísp.platíme a dotace na činnost dostáváme v rámci rozpočtu ČOS? Miloslav Kratochvíl / 29.12.2011

Každá fyzická osoba- jednotlivec, jež chce v rámci FAČR působit, je povinna dodržovat řády a předpisy asociace. Není rozhodné, jestli tato osoba působí i v rámci ČOS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jakou přihlášku mám vyplnit za fotbalový klub, aby se stal členem FA ? Zbyněk Hrabák / 29.12.2011

Tato přihláška je rovněž k dispozici na www. fotbal. cz. Přihlášku vyplňuje příslušný klub- právnická osoba s tím, že doporučení k přijetí za člena potvrzuje příslušný Okresní fotbalový svaz. O přijetí za člena jako právnické osoby rozhoduje v souladu s čl. 3 odst. 5 Stanov výkonný výbor FAČR.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve stanovách je uvedeno, že jednotlivci si zašlou členský příspěvek na účet FAČR samostatně ,kde jako VS uvedou rodné číslo bez lomítka. Lze odeslat i v případě jednotlivců hromadně přihlášky za člena a lze zaplatit hromadně členský příspěvek za funkcionáře OFS případně rozhodčí OFS? Pokud ano jaký bude VS . Šoukal Roman / 28.12.2011

Je potřeba postupovat přesně v mezích metodického pokynu uvedeného na portálu členství. Vámi uváděné způsoby plateb nebude tedy možno využít.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den,chtěl bych se zeptat,když jsem fotbalový rozhodčí a nezaregistruji se,tak nebudu moci řídit žádná utkání ? Děkuji za odpověď. Bednář Marcel / 25.12.2011

Ano, pokud by jste se nestal členem FAČR, nemohl by jste od 1. července 2012 řídit utkání.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Musí být přihlášky vyplněny na úplně totožném formuláři co jde zde ke stažení? Nebo je možné použít formuláře zaslané ve wordu od KFS a OFS. Přece jen vyplnění mnoha členů do pdf je časově náročné a pokud je již evidence členů např v excelu, tak je velmi jednoduché vše přrelkopit do wordu. Nebo budou přihlášky skenovány a je tak nutné přesně dodržet formát. Karel Novotný / 23.12.2011

Ano, musí být na originální přihlášce FAČR. Lze vyplnit elekronicky a poté vytisknout nebo lze tisknout a vepsat požadované údaje ručně - dle písemného vzoru na přihlášce. Přihlášku lze získat na našem webovém portálu clenstvi.fotbal.cz. Data z přihlašovacích formulářů jsou elektoronicky vytěžována do systému FAČR.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den, jak to bude s registrací oddílů hrající pod hlavičkou SOKOLA, který má také svoje stanovy, platí se oddílový příspěvek i sokolský příspěvek. Teď budou platit i příspěvek do FA ČR Děkuji za odpověď. Tomáš / 23.12.2011

Oddíly hrající pod hlavičkou Sokola jsou v rámci FAČR registrovány stejně jako jiné kluby s tím, že je jim přidělené konkrétní identifikační číslo FAČR. Oddíly ani kuby žádné členské příspěvky neplatí. Členské příspěvky platí konkrétní fyzické osoby.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Při čtení Vašich odpovědí mě až mrazí ... Členství a zvlášť příspěvky v dalších letech budou pro jednotlivé kluby likvidační. Již nyní je obtížné příspěvky ve výši 1000,- Kč získat a z toho máme ještě posílat 20% na platy svazových funkcionářů? Co se stane, když se rozhodneme zaregistrovat hráče až od léta, když to zatím není povinné? Libor Slavík / 22.12.2011

Asi by bylo dobré opětovně si připomenout úvodní slovo předsedy FAČR Miroslava Pelty, z jehož obsahu dostatečně srozumitelně vyplývá důvodnost zavedení členství ve fotbalové asociaci. K registraci členů dochází v "přechodném" půlročním období právě proto, aby se členská databáze vytvořila.

Jak bude možné členství ukončit? Kdy bude probíhat kontrola členů, kteří případně v dalším roce nezaplatí členský příspěvek - nebudou chtít být nadále členy. Karel Novotný / 22.12.2011

Členství je možné ukončit v souladu s čl. 5 Stanov FAČR. V rámci vytvoření databáze v letošním roce bude každému jednotlivci přiděleno nezaměnitelné ID, který bude v dalších letech de facto fungovat jako "variabilní symbol" pro platbu. Kontrola úhrady členského příspěvku bude poté v souvislosti s vytvořenou členskou databází velice jednoduchá. Pokud někdo nebude chtít být členem, nebude samozřejmě členský poplatek hradit. Kdyby se v budoucnu opětovně chtěl členem stá, jeho ID mu zůstane zachováno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Píše se rok 2011. PC a internet je už naprostou samozřejmostí. Proč FAČR kopíruje "činnost" drtivé většiny státních a veřejných institucí v naší zemi a vytváří již X-tou databázi našich obyvatel ? To si ji nemůže jednoduše vyžádat, např. od ČSTV (OTS), které již vedou členskou základnu SK a TJ ? Pokud mi odpovíte, že toto schválila valná hromada FAČR, tak si odpověď můžete ušetřit. Petr Slabý / 20.12.2011

Základním principem členství ve spolku je, že fyzická osoba projeví vůli se členem stát (formou je podepsaná přihláška) a spolek toto osobu za splnění stanovených podmínek přijme za člena se všemi právy a povinnostmi. To nelze převzít z žádných databází,ani od ČSTV.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Musí být každý člen SK, TJ, ... automaticky i členem FACR ? Petr Slabý / 20.12.2011

Členy FAČR musí být pouze osoby vykonávající činnosti a funkce vyjmenované ve čl.3 odst.3 stanov.Ostatní členové klubu členy FAČR být nemusí.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den, jak postupovat při nové regustraci hráčů, zejména žáků, po 29.2.2012? Pochopil jsme správně, že spodní věková hranice členů neexistuje? Děkuji Radek Klepal / 20.12.2011

Po 29.2.2012 se při registraci nového hráče zároveň vyplní přihláška za člena FAČR. Spodní věková hranice pro členství ve FAČR skutečně stanovena není, u dětí mladších 6 let však nemá žádný smysl,protože stejně dříve nemohou být zaregistrováni jako hráči.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hostuje u nás hráč do 30.6.2012 a jeho mateř.klub skončil veškerou činnost-rozpadl se,výbor neexistuje-co s tím když máme o hráče zájem i od 1.7.2012 Ladislav PONCAR / 18.12.2011

I taková situace je samozřejmě řešitelná. Na takovouto skutečnost pamatují předpisy FAČR. V případě,že klub nevyvíjí žádnou činnost, měl by příslušný OFS požádat výkonný výbor FAČR o rozhodnutí ve smyslu zániku členství. Poté by se hráč mohl stát členem FAČR prostřednictvím Vašeho klubu.V těchto případech bude samozřejmě k dispozici ke konzultaci registrační oddělení FAČR tak, aby bylo požadavkům aktivních hráčů i klubů v maximální možné míře vyhověno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den, pokud hráč hostuje v našem oddíle dlouho dobu, mateřský klub mu sice potvrdí přihlášku, ale odmítne za něj zaplatit 50 Kč, jak máme v této situaci pokračovat. Přinutit druhý oddíl nemůžeme a doplatíme na to sami, protože penalizováni budeme případně my tím, že hráč nebude moci hrát (přestože výzvu o nesrovnalosti zašle FAČR mateřskému oddílu). Jan Nosek / 16.12.2011

Na obdobné dotazy bylo již několikrát reagováno. Tak tedy ještě jednou si je třeba uvědomit, že platbu nehradí kluby, ale konkrétní fyzické osoby v postavení těch, kteří ve fotbale působí, tedy v postavení hráčů,trenéru,funkcionářů konkrétní fyzická osoba chce v rámci FAČR působit a především ona má povinnost uhradit členský příspěvek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve stanovách je uvedeno,že členy FAČR musí být mj.“jednotlivci vykonávající funkce podle předpisů FAČR“. O jaké osoby se jedná?

Odpověď vyplývá z příslušných ustanovení soutěžního řádu. Těmito osobami jsou vždy vedoucí družstva a hlavní pořadatel. Členové pořadatelského sboru členy FAČR být nemusí, stejně jako osoby vykonávající při nedostavení se delegovaného rozhodčího funkci rozhodčího – laika. Dále členy FAČR musí být lékař nebo zdravotník družstva a masér družstva,pokud jsou uvedeni do zápisu o utkání a mají tudíž právo se zdržovat na lavici pro příslušníky družstva.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za jak dlouho bude po 1.7.2012 zpracována přihláška nového člena FACR. Typický příklad: v úterý na tréninku se vrátí náš hráč co už dlouho nehrál s tím, že by chtěl zase hrát. Kdy ho budeme moci postavit do zápasu? Ing. Martin Mlaskač / 16.12.2011

V té době bude již databáze vytvořena a otázka registrace nového člena by měla být otázkou maximálně několika dní.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak to bude se sekretáři OFS a KFS, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru - požadavek členství ve FAČR bude podmínkou i pro výkon jejich funkcí? Pavel Novák / 16.12.2011

Členství není podmínkou pro uzavření pracovního poměru. To znamená, že sekretářem na základě pracovně právního poměru může být i nečlen FAČR.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kdo bude při zápasech kontrolovat zda, mají účastníci zaplacené členství? - např. v okresních soutěžích Zuber jiří / 15.12.2011

Databáze členů bude veřejně přístupná. Takže i kontrola stavu, kdo je a není členem bude velmi jednoduchá. Do konce května bude vyřešena i sankční problematika.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosím o doplnění dotazu o hostování hráčů z jiných klubů. Co se stane jestli mateřský klub nevyplní přihlášku a nezaplatí příspěvek. My budeme chtít aby hráč mohl hrát, jak to uděláme? Zuber jiří / 15.12.2011

Je třeba si uvědomit, že přihlášku nevyplňuje klub, ale hráč, ten má především zodpovědnost a klub jen stvrzuje, že je hráč jeho členem. Kluby nic neplatí, členský příspěvek platí každý člen sám. Zjednodušeně řečeno, především musí chtít hrát hráč a ten by měl splnit svoje povinnosti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den, po stažení členské přihlášky jsem chtěl zeptat na následující záležitost. Zda jsou veškeré údaje povinné? Předpokládám tedy,že ano,ale pak narazím na kolonku vyplnění telefonního čísla a e-mailu. Např.mladší a starší elévové zatím žádný e-mail + telefon nemají.Pak se zadávají údaje jednoho z rodinných příslušníků?Ten však nebude členem FAČR.Může také nastat situace,že nemá ani jejich rodinný příslušník.Stačí v tomto případě zadat telefonní číslo a e-mail statutárního zástupce případně předsedy klubu? Nebo starší fanouškové,kteří by se chtěli stát členy FAČR.Znám takové,kteří e-mail nebo telefon nemají. Jak v těchto případech postupovat? Za odpověď předem děkuji. S pozdravem Vladimír Novák               Povinné pro platnost přihlášky jsou všechny údaje v ní obsažené vyjma      tzv.kontaktních údajů (telefon,e-mail),které jsou podle čl.1 odst.3 Směrnice FAČR o ochraně osobních údajů dobrovolné a jejichž absence nezakládá neplatnost přihlášky.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Když jsem současně členem odborné komise, trenérem, delegátem i rozhodčím, pod kterou funkcí se mám prvotně zaregistrovat, jako člen FAČR. Zůstanou dále souběžně v platnosti s evidencí ve FAČR i stávající průkazy (nově s logem FAČR) u funkcionářů, trenérů rozhodčích atd.....v souladu s čl. 3 Stanov FAČR. Přihláška, tedy konkrétní projev vůle je vyjádřením, že

 rozhodčích a delegátů s jejich specifickým evidenčním číslem, dle příslušné funkce, jako např u hráčů? Jaromír / 14.12.2011

Jednotlivci nabývají členství dvěma způsoby v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 2 Stanov s tím, že není rozhodné v kolika a jakých funkcích v rámci asociace působíte. Předpokladem pro působení ve "funkci" je právě členství. V platnosti samozřejmě nadále zůstávají i průkazy osvědčující danou funkci.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

číslo klubu je shodné s číslem uvedeným na registraci sportovce nebo s číslem TJ vedeným v databázi ČSTV? Josef Nádvorník / 14.12.2011

Jde o identifikační číslo FAČR, tedy to číslo, které mají hráči na registračním průkazu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chtěl bych se zeptat jestli ten poplatek je pouze jednorázový, nebo se bude platit každý rok? Tomáš Mazura, TJ Sokol Slatina / 14.12.2011

Členský poplatek se bude hradit každý rok, stejně tak jako se hradí každý rok členské příspěvky v jednotlivých klubech. Červnová VH odsouhlasila 50 Kč,- pro rok 2012 a pro rok 2013 a další léta výši 100 Kč,- pro mládež a 200 Kč,- pro dospělé.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klub vychovával čtyři roky hráče, který pak přestal docházet nebo se začal věnovat jinému sportu. Při přeregistraci nebude znovu zaveden, jelikož to z technických důvodů nebude možné. Rok na to se však hráč znova do fotbalu zapojí, ale v jiném klubu, a jelikož nebude v novém systému registrován, stane se novým hráčem bez závazků s bývalým mateřským klubem. Dotaz je, jak k tomu přijde onen mateřský klub a to především v nynější ekonomické krizi, a jak bude zamezeno zneužití tohoto systému přeregistrace pro případné nedohodnuté přestupy hráčů mezi kluby. Ivo Havlík / 14.12.2011

Je třeba si uvědomit, že registrace "členská" je něco jiného než registrace "hráčská", s tím, že se budou do určité míry navzájem překrývat a především budou vzájemně porovnatelné. Členy FAČR nejsou pouze hráči, ale trenéři, rozhodčí, další jednotlivci vykonávající funkce v soutěžích podle předpisů .... tak jak zní ustanovení čl. 3 odst. 3 Stanov . Registrace hráčů v jednotlivých klubech bude nadále vedena s tím, že režim jejich "přeregistrace" se nadále řídí příslušnými předpisy, tedy registračním a přestupními řády FAČR. Na konkrétní případ, který uvádíte lze odpovědět, že se takový hráč nebude moci do jiného klubu zapojit na základě svého uvážení. Když nezaplatí takový hráč členský příspěvek, nebude moci hrát za Váš klub, ale v hráčské registraci Vašeho klubu zůstane . Pokud se třeba po dvou letech rozhodne fotbal znovu hrát, ale za jiný klub, tak předpokladem pro jeho hráčskou přeregistraci bude, že se stane členem FAČR na základě přihlášky. Pokud to neudělá v souladu s čl.3 odst 2 písm. a), ale podle písm. b), je členem FAČR, ale zároveň stále registrovaným hráčem Vašeho klubu. V souvislosti s výše uvedeným je třeba připomenout především články 5 a 6 registračního řádu FAČR.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosím proč musí být přihlášky zaslány do 29.2.2012, když je zimní přestávka a hlavně mládežnické kolektivy těžko dáme dohromady. Proč ne termín třeba k 30.4. nebo 31.5.2012. Po 29.2.2012 se již nikdo nemůže přihlásit? Tak to totiž vypadá , když píšete "přihlášky musí být zaslány do 29.2.2012". Josef Musil-Sokol Libchavy / 13.12.2011

Je třeba si uvědomit, že sekretariát musí mít také časový prostor na to, aby zaslané přihlášky zpracoval a databázi členství vytvořil. To je administrativně rovněž nelehký úkol s tím, že je třeba samozřejmě vnímat i Váš názor o náročnosti.Je třeba si však uvědomit, že tato administrativa se v budoucnu již nebude opakovat. Věříme, že i mládežnické kolektivy trénují v zimní přestávce a že se vše za pomoci zkušených funkcionářů zvládne-:)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co se stane, když náš člen vyplní přihlášku v jiném klubu. Ing. Petr Reichl / 12.12.2011

Tato situace de facto nemůže nastat, protože správnost přihlášky stvrzují statutární zástupci klubu. To znamená, že de facto tento člen je členem jejich klubu nebo u obchodních společnosti v jejich klubu působí.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaký bude postih pro klub, nebo mužstvo, pokud se v zápise objeví člověk, který nemá registraci ve FAČR, hlavně se jedná o vedoucí mužstev mládeže? Zdeněk Kurečka, FC Kopřivnice / 12.12.2011

Konkrétní sankce ještě nejsou definovány, ale budou to sankce buď se sportovně technickými důsledky nebo s důsledky disciplinárními.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chtěl bych se dotázat, jakým způsobem řešit následující.. Jsem trenérem v jednom oddílu a hráčem jiného oddílu. Postačí, když se zaregistruji jako člen jednoho oddílu nebo se musím zaregistrovat za oba a platit dvakrát členské příspěvky nebo se musím registrovat jako jednotlivec. Zdeněk Bárta / 11.12.2011

V případě Vašeho dotazu je správná odpověď, že je třeba si vybrat jakým způsobem chcete být registrován. Lze využít jakýkoli způsob, to lze ponechat na Vaší úvaze, ale samozřejmě jen jeden. Členský příspěvek hradíte pouze jednou.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co bude s členskými příspěvky? Jsme malý klub, který sotva zabezpečí soutěžní sezónu a dávat ještě cca 8000,- Kč FA nám může způsobit problémy. Navíc město nám v příštím roce sníží dotaci o 30% ... Libor Slavík / 9.12.2011

Členské příspěvky za rok 2012 budou využity na vytvoření systému členské evidence tak, jak jej požaduje MŠMT, přes které jdou do fotbalu nemalé dotace. Úkolem klubů ovšem není o tuto částku zvyšovat své náklady, ale pouze vybrat ji od jednotlivých členů a souhrnně odeslat do místa centrální registrace.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak poznáte, že k zápasu nastoupil hráč který nemá členství. Budou nové registrační průkazy? Co trenéři, kteří přecházejí z klubu do klubu, to budou vyplňovat každý rok novou přihlášku s jiným klubem? Děkuji. Matuška / 9.12.2011

To, že k utkání nastoupil hráč, který není členem FAČR, pozná řídící orgán soutěže (ale také např. funkcionáři soupeře) snadno, protože nebude nalezenv oficiálním seznamu členů, který bude volně přístupný. Registrační průkazy jsou prozatím průběžně obměňovány a zatím zůstávají v platnosti (minimálně pro sezonu 2012/13). Trenéři - fluktuanti v případě změny klubu tuto pouze nahlásí do systému a nebudou znovu vyplňovat přihlášku. Také se mohou přihlásit jako individuální členové a pak tento problém odpadne zcela.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co když se v našem klubu vyplní přihlášku hráč, který je v současné době členem jiného klubu? Jak to potom bude s registrací? František Tenora / 9.12.2011

To by se rozhodně nemělo stát.Každý hráč vyplňuje přihlášku jen jednou,a to v tom klubu,jehož je členem (nikoli např. kde hostuje). To také potvrzují svým podpisem 2 statutární představitelé klubu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nějak jsem to asi nepochopil. Jestliže naše děti jsou členy občanského sdružení, přihlášku podává občanské sdružení nebo jednotlivec? Členské příspěvky platí sdružení nebo jednotlivec? Mám členské příspěvky za své děti zaslat FAČR co by rodič nebo na sdružení jehož jsme členy? Jestliže jsme sdružení, máme Vám zaslat finance hromadně za všechny členy jednou částkou? Jak pak poznáte za koho je uhrazeno a za koho ne? Nebo máme za 400 členů zaslat 400 příkazů a na každý vypisovat rodné číslo? Jesliže Vám máme hradit náklady spojené s administrativou tohoto "projektu", kdo je bude hradit nám? Zadat 400 příkazů s RČ nám zabere dost času a nelze vyloučit vznik chyby. Děkuji za odpověď. Ing. Alan Mrlík / 8.12.2011

Přihlášku za člena FAČR podává a členský příspěvek platí jednotlivci -fyzické osoby. Úkolem klubů je pouze tyto přihlášky shromáždit,potvrdit a zaslat do místa centrální registrace.Dále klub zašle na uvedený účet prostředky vybrané coby členské příspěvky FAČR, a to ve výši 50,-Kč od každého člena,který podává přihlášku. Poukázaná částka se logicky musí rovnat padesátinásobku zasílaných přihlášek. Přihlášky těch,kteří současně nezaplatili členský příspěvek,se nikam nezasílají. Pokud zaslaná částka nebude korespondovat s počtem přihlášek,bude na to klub upozorněn s tím,že do jejího dorovnání nebudou přihlášky za člena vyřizovány. Nikoli tedy 400 příkazů,jak je v dotazu namítáno,ale příkaz jeden (případně dva,pokud bude nutno dorovnávat).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proč máme plati členské přízpěvky za děti, když je budete stejně na děti vracet zpět? Žádám o vysvětlení, ztrácí to logiku. Ing. Alan Mrlík. / 8.12.2011

Bohužel autor dotazu nesprávně chápe smysl členského příspěvku,který je výrazem sounáležitosti člena se svým spolkem,v tomto případě s FAČR. V letošním roce budou příspěvky stanovené ve výši 50,-Kč použity na pokrytí části nákladů na vytvoření databáze členů FAČR - fyzických osob, což je naprostá a již mnohokrát vysvětlená nutnost. Současně v rámci dotační politiky budou klubům pochopitelně zasílány příspěvky na činnost družstev mládeže,a to podle kritérií schválených 13. valnou hromadou FAČR dne 26.6.2012, nikoli jako vrácení části členských příspěvků.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proč musím vyplňovat členskou přihlášku do FAČR, když jako hráč mám registrační průkaz?

FAČR jako občanské sdružení musí mít jmenovitou a aktuální evidenci svých členů, což zdaleka nejsou pouze hráči. Je to i požadavek MŠMT ČR, které fotbalu poskytuje státní dotace. Navíc od 1.7. 2012 bude členství ve FAČR podmínkou pro právo startovat na základě registračního průkazu v soutěžích.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nejsem a nechci být členem žádného klubu, ale jako příznivec národního mužstva bych chtěl být členem svazu (FAČR). Co mám pro to udělat?

Vyplňte přihlášku podle přílohy č. 3 a zašlete ji přímo na útvar centrální registrace FAČR. Spolu s přihláškou zašlete i členský příspěvek, který je pro rok 2012 stanoven na 50,-Kč, a to na účet 369000369/0800. Jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je mi 13let, rodiče jsou rozvedeni. Musí dát souhlas oba dva?

Ne, postačuje souhlas 1 zákonného zástupce.

V našem klubu hostují někteří hráči z jiných klubů. Máme přihlášky shromažďovat i od nich?

Ne, je povinností mateřského klubu zajistit vyplnění přihlášek a zaplacení členského příspěvku i u hráčů, kteří jsou k 1.1. 2012 na hostování v jiných klubech.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co se stane, když to někteří členové našeho klubu odmítnou vyplnit nebo to vyplní, ale nezaplatí členský příspěvek?

Podle nových stanov FAČR (čl. 3, odst. 3) mohou s účinností od 1.7. 2012 činnost hráčů, trenérů a rozhodčích vykonávat pouze členové FAČR. Dále musí být členy FAČR i osoby vykonávající funkce v soutěžích podle svazových předpisů, především podle soutěžního řádu (hlavní pořadatel, vedoucí družstva, rozhodčí). Totéž platí pro členy statutárních orgánů klubů (výk. výbory obč. sdružení, představenstva a.s., jednatelé s.r.o. apod.), jakož i členů orgánů FAČR na všech stupních ústřední krajské a okresní orgány, a to volené (výk. výbory) i jmenované (např. STK, disciplin. komise apod.).

Pokud se fyzické osoby nestanou členy FAČR, nemohou od 1.7. 2012 v rámci Fotbalové asociace České republiky vůbec působit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak se dozvím, že jsem členem FAČR?

Pokud jste úplně vyplnil přihlášku a zaplatil 50,-Kč, budete zařazen do členské evidence, to znamená, že Vaše jméno, příjmení a přidělené nezaměnitelné identifikační číslo budou zveřejněny na tomto webu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

František Košičár - Členstvo cudzieho štátneho príslušníka vo FA.

Dobrý deň, som zo Slovenska a chcel by som sa stať individuálny členom FAČR. Nemám ambície v klube, ale len ako individuálny člen FA. Bráni mi v tom niečo? Po vyplnení prihlášky zaplatím členský príspevok. Stanem sa členom FA?

Jiřina - Registrace

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jsem žena ale baví mě spíše mužský Sport. Dále by mě zajímalo můžu se do nějakého fotbalového klubu registrovat i když mi je 21? Nebo už je na to pozdě. Děkuji za odpověď.

AngelEcoxy - www.nigeria new.com

gowon estate egbeda https://www.fmohconnect.gov.ng/international_cooperation.html

Forexdeddits - Forex trading copy and paste

Forex նորություններ ԱՄՆ դոլար. https://am.forex-trading-is.com

ForexCids - Using forex

Neuroshell pro trader forex system free download. https://forex-is.com

ForexCids - Size of forex market

Forex-signaalin tarjoaja. https://fi.forex-is.com

Iveta - jak se do fotbalu přihlásit ?

chtěla bych svoje dítě přihlásit do fotbalu TJ jiskra Lázně Bohdaneč ale nevím jak

MoonMarmoset - Rassismus-Skandal an Berliner Rossmann-Kasse

Sie sollten diesen Artikel lesen. Es ist wichtig!1(A#D5gt8x6!WGIHAzum

Rassismus bei Rossmann: schwarzer Kundin wird Kartenbetrug vorgeworfen, weil der Name darauf deutsch ist. Polizei droht ihr vor ihrem Kind mit Gefängnis: “Sprechen Sie überhaupt deutsch? Deutsche Sprache, schwere Sprache.”
https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/rassismus-skandal-an-berliner-rossmann-kasse - https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/rassismus-skandal-an-berliner-rossmann-kasse

ThomasThink - Statistics infections coronavirus

Charts diseases coronavirus https://coronavirus-world-map.net/statistics-in-karachay-cherkess-republic.html

ForexCids - 1200 bitcoin wallet

como tener bitcoin https://currency-trading-brokers.com

Andrej - Registrační karta

Dobrý den, s bratrem chceme studovat a věnovat se fotbalu v zahraničí a tak jsme zaslali majiteli klubu dopis o vydání registrační karty uběhlo 14 dní a odpověd žádná. Bylo mi řečeno že mám jít přímo na svaz a pořádat o registrační kartu pokud mi majitel není schopen vyhovět co je na tom pravdy a jak se mám zachovat aby mi ji vydal ? Hraji za amatérský klub který hraje krajský přebor.
Děkuji

Franta - hrát za jiný klub

chci hrát za jiný klub na hostování ale mateřský klub mě nechce uvolnit co mám dělat abych mohl hrát ?

Admin - Re: hrát za jiný klub

Franto, kolik je Ti let ?

Kontakt

SK Louky z.s.

U Dřevnice 250

763 02 Zlín-Louky

info@sklouky.cz

Předseda klubu :
Tomáš Goláň golan@sklouky.cz
tel. 602 722 159

Sekretář klubu:
Ing. Jaroslav Kuna sekretar@sklouky.cz
tel. 775 153 284

číslo účtu pro platbu
DARY NA STAVBU HŘIŠTĚ :
266222970 / 0300

číslo účtu pro platbu
PLATBA PŘÍSPĚVKŮ A PŘESTUP :
231924278 / 0300